Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Obowiązujące opłaty za przedszkole od 1 marca 2023 r.

Na podstawie Uchwały Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r. ( ze zmianami z 16 listopada 2022 r. Nr LXVIII/2018/22) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, od 1 stycznia 2023r. dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 231 ustala następujące opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu:

 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.
 2. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego korzystania ze świadczeń rodzice wnoszą opłatę  w wysokości 1,14 zł. Opłata dotyczy dzieci, które objęte są wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
 4. Opłata, o której mowa w p. 3 nie obejmuje opłat za wyżywienie
 5. Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci 3-6 letnich:
  • Za 3 posiłki 8,50 zł
  • Za 2 posiłki 6,80 zł
  • Za 1 posiłek (obiad) 4,25 zł
 6. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu do 15  każdego miesiąca , na konto przedszkola
  63 1240 1037 1111 0011 0912 5485

Regulamin korzystania z wyżywienia

Poniżej znajduje się regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi.

Regulamin korzystania z wyżywienia


Opłaty za przedszkole obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie Uchwały Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019r. ( ze zmianami z 16 listopada 2022 r. Nr LXVIII/2018/22) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź,

od 1 stycznia 2023r. dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 231 ustala następujące opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego korzystania ze świadczeń rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1,14 zł.

Opłata dotyczy dzieci, które objęte są wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

4. Opłata, o której mowa w p. 3 nie obejmuje opłat za wyżywienie

5. Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci 3-6 letnich:
za 3 posiłki 7,00 zł
za 2 posiłki 5,60 zł
za 1 posiłek (obiad) 3,50 zł

6. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu do 15 każdego miesiąca , na konto przedszkola

63 1240 1037 1111 0011 0912 5485


Obowiązujące opłaty za przedszkole od 1 września 2022r.

Na podstawie Uchwały Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  6 lutego 2019r.  ( ze zmianami z 27 marca 2019 r. Nr VII/ 246/19) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź,

 od 1 września 2022r.  dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 231 ustala następujące opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu:

 

 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.
 2. Za każdą godzinę korzystania ze świadczeń rodzice  dzieci, które  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat , wnoszą opłatę   w wysokości   1 zł
 3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
 4. Opłata, o której mowa w p. 3 nie obejmuje opłat za wyżywienie
 5. Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci 3-6 letnich:
  • Za 3 posiłki 7,00 zł
  • Za 2 posiłki 5,60 zł
  • Za 1 posiłek ( obiad) 3,50 zł
 6. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu do 15  każdego miesiąca , na konto przedszkola 63 1240 1037 1111 0011 0912 5485

Zasady i terminarz związany z wnoszeniem opłat za przedszkole

 • Od 3. do 5. dnia roboczego miesiąca, po miesiącu, za który należy się odpłatność rodzice dostają informację o wysokości opłat;
 • Informacja o opłatach udzielana jest wyłącznie w formie pisemnej – za pośrednictwem e-maila;
 • Prosimy o dokonywanie wpłat dokładnie w kwocie podanej w informacji „o wysokości opłat za dany miesiąc”;
 • W tytule przelewu – osobno dla każdego dziecka prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko dziecka oraz grupa;
 • Termin płatności za przedszkole upływa 15. każdego miesiąca po miesiącu, za który należy się odpłatność;
 • Po 17. dniu miesiąca przedszkole ma obowiązek w formie pisemnej (e-mail, list) przekazać rodzicom ponaglenie;
 • Prosimy tych rodziców, którzy nie podali adresu e-mailowego o uzupełnienie tej wiadomości;
 • Prosimy o włączenie funkcji potwierdzającej otrzymanie e-maila, a jeżeli poczta nie ma takiego ustawienia, rodzice proszeni są o potwierdzenie otrzymania informacji poprzez e-maila zwrotnego na adres oplaty@pm231.elodz.edu.pl
 • Taki przepływ informacji pozwoli na dopełnienie obowiązku windykacyjnego leżącego po stronie placówki;
 • W przypadku braku wpłaty dalsze działania odbywają się przez wydzieloną komórkę CUWO po otrzymaniu od nas informacji o niezapłaconych zobowiązaniach na ostatni dzień miesiąca.

  Jednocześnie przypominamy & 29 Statutu mówiący o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków w przypadku zalegania z opłatami za okres jednego miesiąca.

Opłaty za żywienie i pobyt w przedszkolu

Informację o wysokości opłat za żywienie i pobyt w przedszkolu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w kasie przedszkola w godzinach jej pracy od 3 dnia roboczego miesiąca.
Jednocześnie przypominamy, że opłata musi być wniesiona do 15 każdego miesiąca. Po tym terminie naliczone zostaną odsetki i wszczęta windykacja.